Fir wéi eng Events muss ech mech umellen?
Bei LSH Events gëllt grondsätzlech: Fir de Stammdësch an d’Bienvenue brauch ee weder eng Umeldung nach eng Memberskaart. Du kanns dech natierlech trotzdeem umellen, einfach fir dass aner Memberen gesinn dass de kënns.
Fir all aner Event ass eng Umeldung an eng Memberskaart Pflicht, ausser et steet anescht an der Beschreiwung.
Bei den Intercerclen ass et esou, dass d’Umeldung iwwert deen jeweilegen Cercle leeft. Wann dir keen Link oder keng Informatiounen iwwert d’Umeldung hutt, dann zéckt net bei eis nozefroen.

Eis Events

Jul 18
17:00 - 23:59